• 7:30 budíček
 • 7:35 rozcvička
 • 7:40 osobná hygiena
 • 8:00 raňajky
 • 8:45 kontrola chatiek
 • 9:00 začiatok dopoludňajšieho bloku
 • 10:30 desiata
 • 12:30 obed
 • 13:15 poobedňajší odpočinok
 • 14:30 začiatok popoludňajšieho bloku
 • 17:00 olovrant
 • 17:15 voľný čas
 • 18:30 večera
 • 19:30 začiatok večerného bloku
 • 21:00 osobná hygiena
 • 21:30 večierka pre deti 6-10 rokov
 • 22:15 večierka pre deti nad 10 rokov