Asociace Hostýn (dále jako AH) je nezisková organizace založená a spravovaná v Kanadské provincii Quebec. AH je řízena stanovami AH a je vedena 11-ti členným výkonným výborem. Členové výboru jsou neplacení dobrovolníci. Výbor je volen každý rok členy AH na výroční schůzi.

Členstvo

Členom AH sa môže stať osoba Slovenského alebo Českého pôvodu, jej manžel alebo manželka, alebo aj osoba úzko spojená s Českom alebo Slovenskom napríklad znalosťou jazyka, kultúry a podobne. Povinnosťou člena je platiť členské poplatky, chrániť dobré meno AH, propagovať a zúcastnovať sa na aktivitách AH, dodržiavať stanovy AH. Informace o možnosti stát se členem najdete zde.

Naša misia

Cieľom AH je udržiavat a vylepšovat tábor Hostýn. Tábor Hostýn slúži na stretávanie sa a rekreáciu rodín a jednotlivcov a na organizovanie rôzných aktivít. Tábor Hostýn je jediný a posledný majetok vo vlastníctve Českých alebo Slovenských spolkov v provincii Quebec.

Ako sa môžte zapojiť do aktivít Tábora Hostýn

Tábor Hostýn je otvorený pre verejnosť, členstvo v AH nie je nutné na to aby ste navštívili tábor Hostýn.

Ako môžte prispieť na Tábor Hostýn

  • Všetky práce, renovácie a opravy na tábore Hostýn sú prevádzané skupinou dobrovoľníkov, členmi ale aj nečlenmi AH.
  • Pomoc je vždy vítaná pri upratovaní, sekaní trávy, natieraní piknikových stolov a podobne.
  • Pomôcť môžte buď počas organizovanej brigády alebo mimo brigády po dohode so správcom.
  • Ďalej AH uvíta pomoc v kuchyni pri organizovaných akciách (Pouť k Panne Marii Hostýnské, Slovenský piknik a podobne).
  • Na detskom tábore sa uplatnia vedúci k deťom, kuchári, pomocní kuchári, údržbár a riaditeľ tábora.
  • Tábor Hostýn uvíta donácie stavebného materiálu, náradia a nástrojov, záhradkarských potrieb, ďalej kuchynských spotrebičov a zariadenia, športových potrieb.
  • Priama finančná pomoc je tiež vítaná, AH vám vystaví potvrdenie.

O možnostiach spolupráce, donáciách a sponzorovaní AH kontaktujete ktoréhokoľvek člena výboru.