Zprávy z tábora

JAKÝ BYL LETOŠNÍ MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN

Trochu historie:

Tábor, který se rozkládá u městečka St-Calixte ve vzdálenosti asi 80 km na SV od Montrealu, byl založen českým jezuitou Bohuslavem Janíčkem pro děti českých a slovenských emigrantů. Tábor byl vybudován zcela zdarma slovenskými a českými dobrovolníky. Založení tábora, který patřil charitativní organizaci Czechoslovak Welfare Association, se oficiálně klade do roku 1954. V roce 1993, když bylo otci Janíčkovi 72 let, rozhodl se, že se už nebude o tábor starat. Z toho důvodu ho daroval montrealským jezuitům, i když se mu Josef Maxant nabízel, že bude v pokračování dětských táborů pokračovat s jeho pomocí. Pak otec Janíček odvezl asi 37 tisíc dolarů jezuitům na poutním místě Hostýn na Moravě a Czechoslovak Welfare Association byla zrušena.

Když montrealští jezuité přestali tábor Hostýn používat a byl prakticky v troskách, podařilo se ho převést do vlastnictví Asociace Hostýn, která byla kvůli tomu založena v roce 1997. Účelem této neziskové organizace je chránit a propagovat české a slovenské kulturní dědictví v Kanadě. Začala tak novodobá éra tábora Hostýn. Zatím co v poválečné době bylo hodně dobrovolníků a sponzorů, nyní je jediným sponzorem Ministerstvo zahraničí České republiky, čehož si vážíme a tábor si na sebe musí vydělat. Roční provoz s běžnou údržbou a drobnými opravami stojí okolo 10 tisíc dolarů.

Po převzetí tábora v roce 1997 Asociací Hostýn byl tábor opraven mnoha českými a slovenskými dobrovolníky v čele se Zdeňkem Noskem. V novém tisíciletí bylo pořádání dětského tábora obnoveno panem Milanem Havlínem v roce 2002 ve spolupráci s torontským Masaryk Memoriál Institutem. Po vyloučení Milana Havlína z Asociace Hostýn, byl tábor organizován a veden od roku 2003 RNDr. Josem Maxantem, který je od roku 2002 také pokladníkem Asociace Hostýn až dodnes.

Stručná statistika o letošním táboře

Josef Maxant zorganizoval a vedl dětský tábor zdarma a úspěšně již po šestnácté. Na dětský tábor, který trval tři týdny, se zapsalo celkem 57 dětí. Některé na dva týdny, několik na jeden týden ale většina na 3 týdny. Zajímavé je geografické rozdělení dětí, které bylo následující:

Oblast

Celkový počet dětí

Počet Chlapců

Počet děvčat

Québec

20

9

11

USA

19

7

12

Ontario

18

8

10

Celkem

57

24

33

USA

Celkový počet dětí

Počet Chlapců

Počet děvčat

New York

5

3

2

Massachusetts

4

1

3

Connecticut

1

1

0

Illinois (Chicago)

9

2

7

Celkem

19

7

12

Téměř ve všech oblastech bylo děvčat vždy více než chlapců a celkově 33 proti 24. Jak je také vidět z tabulky, z USA bylo 19 dětí, což je o jedno dítě více než z Ontaria. Zajímavý je velký počet dětí z oblasti Chicaga (9), i když náš kamp je vzdálen od Chicaga asi 16 hodin cesty autem. Pomohla k tomu jedna rodina z Chicaga, která k nám poslala v minulém roce dvě děti a potom propagovala náš tábor.

Stručný fyzický popis tábora

Tábor se nachází v lesích na rozloze asi 24 akrů a patří k němu soukromá pláž na jezeru Lafond. V táboře je hlavní budova, tzv. big house (viz obrázek níže), kde je kuchyň, jídelna, kancelář ředitele tábora, 4 pokoje a dva záchody. Vedle této budovy je budova se 2 pokoji, kuchyňkou a koupelnou. Na spodu této budovy, které se dříve říkalo marodka je umývárna se starými sprchami. Tábor má sekci pro děvčata a sekci pro chlapce. V každé sekci je 11 chatiček. Vedoucí spějí v každé sekci s dětmi. V táboře je také stánek pro venkovní vaření a mnoho lavic se stoly, velké venkovní jeviště, menší fotbalové hřiště a volejbalové hřiště. V každé chatičce je místo pro 3 děti. Tábor má 2 klubovny a jedny splachovací záchody se sprchami. Malá kaplička asi pro 20 lidí se dnes nepoužívá.

Jak probíhal letošní tábor

V jezeru se děti koupaly, chytaly ryby a jezdily na kánoích nebo v kajaku. O děti se letos starali dynamičtí vedoucí Hana, Keyla a Ema, dále Jeremy, Radek, Pepíno a Viktor, kteří připravili škálu zajímavých her. V obou našich klubovnách se tančilo, dělaly ruční práce, apod. Děti si taky si jednou uvařily guláš na venkovních ohýnkách. Aby se děti mohly ubránit proti eventuálním nájezdníkům, postavily si tři lesní tvrze. Jedna z nich je na níže uvedeném obrázku. Na volejbalovém a fotbalovém hřišti se kromě volejbalu a fotbalu hrály různé hry. Nejvíce se dětem líbily večerní hry na našich loukách a v lese. Také hledání nových talentů mělo velký úspěch. Častý táborák zpestřoval program. Kromě několika oděrek, nikdo nebyl zraněn. I komárů bylo letos kupodivu nějak méně. Maximální počet dětí byl třetí týden, a to čtyřicet dva. V té době nám ještě pomáhali bývalí vedoucí Kris, Roy a Alex. Profesionální kuchař John kombinoval česká jídla s kanadskými a jídlo všem velice chutnalo.

Přihlašte se včas!

Těšíme se na děti, zase za rok. Protože kapacita tábora je pouze 66 dětí, přihlaste je co nejdříve na začátku roku 2020, abyste nebyli překvapeni tím, že už není místo.

Přikládám několik obrázků z dětského tábora. Mnoho dalších videí a fotek můžete vidět na www.hostyn.org. a na facebooku pod heslem Camp Hostyn – Dětský tábor Hostýn. Doporučuji také podívat se na velice krátké video na adrese https://tuffasrock2.rajce.idnes.cz/Contribution_by_visiting_Counselor_Kris_Sadek# .